top of page

ROOM B

חדר זה משמש למגוון סוגי הקלטות. תופים, כלי הקשה, כלי קשת. מקהלות. ועוד.... תוך שימוש באקוסטיקת החדר לקבלת סאונד גדול וחם.

הקלטת תופים באולפני בת-שלמה

חדר מרווח

משמש להקלטת תופים וכלי הקשה, מקהלות, וכו

הקלטת תופים באולפני בת-שלמה

מגוון רחב של מערכות תופים, כלי הקשה, גיטרות מגברים וקלידים

הקלטת תופים באולפני בת-שלמה
הקלטת תופים אולפני הקלטה הצפון
bottom of page